หน้าแรก

 

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ ฟรีส คัดขนาดและส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง

 

"มาตรฐานที่ได้รับรอง Certificate"