การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย

        ทางบริษัทได้กำหนดกิจกรรมในตอนเช้า คือ เวลา 8.00 น. พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องรวมตัวมาเข้าแถวเพื่อรับฟังข้อชี้แจงการตรวจพื้นที่ในการทำงานของบริษัทว่ามีตรงส่วนไหนบ้างที่มีการทำงานที่ขาดระเบียบ ไม่เรียบร้อยก็ได้ตักเตือนในส่วนๆ กันไป และหาแนวทางการแก้ไข และมีการตรวจ GMP ของแต่ละคนเมื่อรับฟังข้อชี้แจ้งเสร็จก็จะให้พนักงานทุกคนได้ออกกำลังกาย เพื่อลดความเครียด ความเหนื่อยล้ากับปัญหาต่างๆ ก่อนการทำงานเพื่อให้ร่างกายได้เตรียมพร้อมกับการทำงาน ในของวันนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ