ทดลอง

 

ประกาศรับสมัครงาน

 

1. ตำแหน่ง : พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 3 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปวช-ปวส
3.มีประสบการณ์ในการขับรถโฟร์คลิฟท์
4.สามารถเข้ากะได้และทำโอทีได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ตำแหน่ง : พนักงานขับรถสิบล้อ (ห้องเย็น) 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 30 -50 ปี
2.จบการศึกษา ชั้นม.3 ขึ้นไป
3.สามารถขับรถสิบล้อได้ มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2
4.รู้จักเส้นทาง สงขลา-หาดใหญ่ และต่างจังหวัด ได้เป็นอย่างดี
5.สามารถออกต่างจังหวัดได้
6.มีความรู้เกี่ยวกับการทำระบบทำความเย็นในรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. สาขา ช่างเชื่อม ช่างยนต์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถเชื่อมงานโลหะได้ และสามารถซ่อมบำรุงงานทั่วไปภายในโรงงานได้
5.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1-2 ปี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**** หลักฐานประกอบการสมัครงาน ****

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
โปรดติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรืออีเมล์มายัง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่งเอกสารมายัง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามสถานที่ วัน เวลาดังนี้ :
บริษัท เอ็น เอส โคล์ด สโตเรจ จำกัด
เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-336990-1
รับสมัครงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.