การให้บริการ

 

 

25972   25970  25971

25969

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

        บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ ฟรีสสินค้า คัดขนาด และส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง  สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดในงานบริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และข้อมูลการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบนโยบาย

                                                       

“ถูกต้องแม่นยำ ล้ำเลิศบริการ อาหารปลอดภัย”