บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

NS COLD STORAGE CO. LTD

  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg
  • sl4.jpg
  • sl5.jpg

 

★ ประกาศ ★
รับสมัครงาน

อัพเดทประกาศล่าสุด : 16 กันยายน 2565

[รอประกาศเพิ่มเติม จากทางบริษัท]

 

 

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซนต์รับรองเอกสารถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลายเซนต์รับรองเอกสารถูกต้อง
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

 

ขั้นตอนวิธีการสมัครงาน

เปิดรับสมัครงานทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
★ หากสามารถมาที่บริษัทได้ แนะนำวิธีที่ 1 จะรวดเร็ว ที่สุด

1. เขียนใบสมัครด้วยตนเองหน้าบริษัท [ป้อมยาม] ให้แจ้งยามที่ป้อมว่า "มาสมัครงาน ตำแหน่งที่ตนเองสนใจ" จากนั้นยามที่ป้อมจะให้ใบสมัครมาเขียน พร้อมแนบเอกสารตามหัวข้อ หลักฐานประกอบการสมัครงาน ให้ครบถ้วนเมื่อเขียนเสร็จพร้อมทั้งเอกสารครบถ้วนให้ส่งไว้ที่ป้อมยามและรอฝ่ายบุคคลติดต่อกลับ ภายใน 3 วัน ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันอาทิตย์


2. ติดต่อสมัครผ่านทาง Email ของฝ่ายบุคคลโดยตรง Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  พร้อมทั้งแนบเอกสาร รีซูเม่ (Resume) สำหรับสมัครงานและเอกสารตามหัวข้อ "หลักฐานประกอบการสมัครงาน" ให้ครบถ้วน


3. หากท่านมีใบสมัครงานของทางบริษัทแล้ว [ขอได้จากป้อมยามหน้าบริษัท] แต่ไม่สะดวกส่งให้ทางป้อมยามสามารถนำกลับไปเขียนที่บ้านและส่งเอกสารสมัครงานที่เขียนเสร็จ พร้อมแนบเอกสารตามหัวข้อ "หลักฐานประกอบการสมัครงาน" ให้ครบถ้วน ส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ :
บริษัท เอ็น เอส โคล์ด สโตเรจ จำกัด
เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-336990-1

   

  

บริษัท เอ็น เอส โคล สโตเรจ จำกัด

บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาดและส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง

ที่อยู่: 150/2 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ประเทศไทย 90000

โทรศัพท์: (+66)74-336-990-2

Fax: (+66)74-337-117

 

 

 

LogoEdit ขาวลวน

Publish modules to the "offcanvs" position.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ nscold.comมีการเก็บข้อมูล Cookie ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookie หรือนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลได้ที่หน้า "โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หรือคลิกที่ อ่านเพิ่มเติม หากท่านเข้าใจเกี่ยวกับ Cookie แล้วและต้องการชมเว็บไซต์ต่อ โปรดคลิก " ยอมรับ" ก่อนรับชมเว็บไซต์