บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

NS COLD STORAGE CO. LTD

 
 

 

ทัศนียภาพภายในบริษัท
การให้บริการของบริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ประกอบด้วย การให้บริการแช่แข็ง รับฝาก คัดขนาดวัตถุดิบและส่งมอบอาหารทะเล
แช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง  ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ


อาคารโรงงาน
บริเวณด้านหน้าอาคารโรงงาน (ห้องเย็น) พื้นที่ตั้งโรงงานทั้งหมด 48 ไร่ มีอาคาสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานช่องสำหรับโหลดสินค้า
มีทั้งหมด 17 ช่องโหลดที่พร้อมให้บริการ โดยแบ่งเป็น 4 เฟส ดังนี้

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 1 มีทั้งหมด 5 ช่องโหลด

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 2 มีทั้งหมด 4 ช่องโหลด

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 3 มีทั้งหมด 3 ช่องโหลด

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 4 มีทั้งหมด 5 ช่องโหลด

                                                                                 

 

  

บริษัท เอ็น เอส โคล สโตเรจ จำกัด

บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาดและส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง

ที่อยู่: 150/2 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ประเทศไทย 90000

โทรศัพท์: (+66)74-336-990-2

Fax: (+66)74-337-117

 

 

 

LogoEdit ขาวลวน

Publish modules to the "offcanvs" position.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ nscold.comมีการเก็บข้อมูล Cookie ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookie หรือนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลได้ที่หน้า "โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หรือคลิกที่ อ่านเพิ่มเติม หากท่านเข้าใจเกี่ยวกับ Cookie แล้วและต้องการชมเว็บไซต์ต่อ โปรดคลิก " ยอมรับ" ก่อนรับชมเว็บไซต์