บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

NS COLD STORAGE CO. LTD

 

วิสัยทัศน์

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ ฟรีส คัดขนาด และส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง ด้วยระบบการจัดเก็บโดยใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง และระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการคลังสินค้า การให้ข้อมูลการบริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

ถือเป็นภารกิจของพนักงาน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ทุกคนที่จะต้องร่วมกันปรับปรุง พัฒนาให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และสามารถสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดและต่อเนื่องต่อผู้มาใช้บริการ และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับของลูกค้าระดับประเทศ

นโยบาย

ถูกต้องแม่นยำ ล้ำเลิศบริการ อาหารปลอดภัย

 

 

  

บริษัท เอ็น เอส โคล สโตเรจ จำกัด

บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาดและส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง

ที่อยู่: 150/2 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ประเทศไทย 90000

โทรศัพท์: (+66)74-336-990-2

Fax: (+66)74-337-117

 

 

 

LogoEdit ขาวลวน

Publish modules to the "offcanvs" position.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ nscold.comมีการเก็บข้อมูล Cookie ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookie หรือนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลได้ที่หน้า "โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หรือคลิกที่ อ่านเพิ่มเติม หากท่านเข้าใจเกี่ยวกับ Cookie แล้วและต้องการชมเว็บไซต์ต่อ โปรดคลิก " ยอมรับ" ก่อนรับชมเว็บไซต์