ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 150/2 หมู่3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

Tel. 074-336990-2 Fax. 074-337177

แผนทบรษท เอน เอส โคลด สโตเรจ