บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

NS COLD STORAGE CO. LTD

  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg
  • sl4.jpg
  • sl5.jpg

 

  บริการส่งมอบสินค้า

การส่งมอบ คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการ ตั้งแต่จากการรับใบแจ้งการบริการและใบโอนย้ายสินค้า (แจ้งเบิกสินค้า) ที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้า รวมถึงระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า การจัดเตรียมสินค้าเพี่อรอส่งมอบ การตรวจสอบรายละเอียดรถบรรทุกสินค้า และการโหลดสินค้าเข้าตู้รถบรรทุกสินค้า จนปิดตู้และปล่อยรถออกจากบริษัทฯ เรียบร้อย

บริการส่งมอบสินค้า ส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง โดยจะมีการส่งสอบสินค้า ณ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด และรับบริการขนส่งแช่แข็ง โดยรถขนส่งของ บริษัทฯ ถึงสถานที่ตามสัญญาบริการของลูกค้า

 

 27643

กระบวนการส่งมอบสินค้า

b6

1.รถบรรทุกสินค้าติดต่อด้านหน้าบริษัทฯพื่อให้ข้อมูลการฝาก-เบิกสินค้าแก่ รปภ. และแลกบัตรในการผ่านเข้า-ออก

27647

 2. รับใบแจ้งการบริการและใบโอนย้ายสินค้า (แจ้งเบิกสินค้า) จากฝ่ายข้อมูล ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าหรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าทำการตรวจสอบรายละเอียดการเบิกสินค้าเบื้องต้นก่อน เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลในการเตรียมสินค้ากับหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

b32

3. ติดต่อเช็คเกอร์ที่ห้องรับรองลูกค้าและเข้าช่องโหลดเพื่อโหลดสินค้าหัวหน้าแผนกคลังสินค้าตรวจเช็ครายละเอียดของการส่งมอบสินค้าจากเอกสารเพื่อเตรียมการ

b4

4. สินค้า Finish Product ใช้สายพานลำเลียงในการโหลดสินค้าเข้า-ออก ในการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าที่เข้ามาใช้บริการ และวางแผนการ Load สินค้า โดยรถบรรทุกสินค้าที่เบิกสินค้าประเภทกล่อง จะทำการ Load ที่ช่อง Load

b5

5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะจัดพนักงานเพื่อทำการส่งมอบสินค้า โดยพนักงานปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน การส่งมอบสินค้า และการบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าตู้คอน เทนเนอร์ / ตู้ 10 ล้อ สินค้า RawMaterial ใช้พนักงานในการโหลดสินค้าเข้าและใช้รถโฟร์คลิฟท์ในการโหลดสินค้าออก

27635

6. เมื่อทำการบรรจุเข้าตู้ Container รถบรรทุกเป็นที่เรียบร้อยจึงทำการปิดตู้และติดซีล หรือปิดผ้าใบคลุมเพื่อคลุมสินค้าและรถ ซึ่งการจัดการขึ้นอยู่กับประเภทรถที่มาเบิกสินค้า


b1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.รถบรรทุกสินค้าติดต่อด้านหน้าบริษัทฯพื่อส่งใบบันทึกจากฝ่ายข้อมูล และแลกบัตรคืนกับ รปภ.

 

  

บริษัท เอ็น เอส โคล สโตเรจ จำกัด

บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาดและส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง

ที่อยู่: 150/2 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ประเทศไทย 90000

โทรศัพท์: (+66)74-336-990-2

Fax: (+66)74-337-117

 

 

 

LogoEdit ขาวลวน

Publish modules to the "offcanvs" position.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ nscold.comมีการเก็บข้อมูล Cookie ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookie หรือนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลได้ที่หน้า "โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หรือคลิกที่ อ่านเพิ่มเติม หากท่านเข้าใจเกี่ยวกับ Cookie แล้วและต้องการชมเว็บไซต์ต่อ โปรดคลิก " ยอมรับ" ก่อนรับชมเว็บไซต์